Gå til hovedinnhold

Tilsyn med installeringen av rørledningen Langeled

I perioden 13.-15.9.2005 førte Health & Safety Executive (HSE), Storbritannia og Petroleumstilsynet (Ptil) i fellesskap tilsyn med installeringen av rørledningen Langeled fra rørleggingsfartøyet LB200. Tilsynet ble utført som en kombinasjon av systemrevisjon og verifikasjon.


LB200 (kilde: Stolt Offshore)

LB200 (kilde: Stolt Offshore)

Bakgrunn for tilsynet

Langeled er et nytt transportsystem for gass fra norsk sokkel, som installeres i 2005 og 2006. Fra Nyhamna til Sleipnerfeltet har rørledningen en diameter på 42 tommer og fra Sleipner til Easington (England) 44 tommer. Den totale lengden av Langeled blir omlag 1200 kilometer.

HSE og PSA besluttet å føre felles tilsyn med installeringen i 2005.

Relevant regelverk fra både UK og Norge ble benyttet som referanser under tilsynet.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere om prosjektstyringssystemet for installering av Langeled rørledningen var etablert og fungerte tilfredsstillende. Videre å gjennomgå dokumentasjon og foreta stikkprøver for å verifisere at regelverkskravene etterleves og at arbeidet utføres i henhold til anerkjente standarder.

Resultat fra tilsynet

Vårt hovedinntrykk er at det er etablert et hensiktsmessig styringssystem for rørleggingsarbeidet med LB200 og at det fungerer tilfredsstillende.

Vi har under tilsynet ikke funnet avvik fra regelverket, men observerte 9 forhold med potensial for forbedringer.

Observasjonene gjelder forhold innen sveisereparasjonsrate, produksjonstesting, dokumentasjon for sveising, vekten på stinger (sleiden som styrer leggingen), erfaringsoverføring, rørledningssporingssystemet, intern avvikssøknad, organisering, og én intern prosjektverifikasjonsrapport.

Lenke:Informasjon om Langeled (Gassco)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss