Gå til hovedinnhold

Tilsyn med installering av 2/4M jacket

Petroleumstilsynet (Ptil) utførte 16.6.2004 og 22.6.2004 tilsyn med ConocoPhillips Norge (CoPNo) sine analyser i forbindelse med installering av 2/4-M jacket på Ekofisk. Tilsynsrapporten ble oversendt til CoPNo 5. juli 2004.


Tilsynet ble gjennomført hos CoPNo og London Marine Consultants (LMC). Tilsynsgjennomføringen var todelt, der første del gikk med til presentasjoner og spørsmål og del to omhandlet sporbarhet i dokumentasjonen.

Bakgrunn for tilsynet

CoPNo skal installere 2/4-M jacket med tilhørende brostøtte og broer på Ekofisk.

Formål med tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å se om CoPNos vurderinger tilfredsstiller krav i regelverket, herunder rammeforskriften, innretningsforskriften og aktivitetsforskriften.

Resultat fra tilsynet

Generelt sett er det vår oppfatning at CoPNo tilfredsstiller kravene i gjeldende regelverk. Vi har likevel noen observasjoner av forhold med potensial for forbedring fra vårt tilsyn knyttet til ankerliner og dynamisk posisjonering.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss