Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styringssystemet i Aker Drilling Operation

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 23.9.2008 tilsyn med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Aker Drilling Operation AS. Tilsynet var rettet mot selskapets styringssystem, med hovedvekt på planlegging og oppfølging av HMS-arbeidet og hvordan dette er beskrevet i noen av de sentrale styrende dokumentene.


Tilsynet ble gjennomført ved selskapets kontor i Stavanger. Aktiviteten bestod av gjennomganger av utvalgte deler av styringssystemet samt ved intervju med personell i landorganisasjonen for Aker Spitsbergen.

Bakgrunn for tilsynet
Aker Drilling Operation AS har søkt Ptil om samsvarsuttalelse (SUT) for den dynamisk posisjonerte boreinnretningen Aker Spitsbergen. Selskapet har inngått en langtidskontrakt med StatoilHydro for bruk av innretningen på norsk kontinentalsokkel med aktivitet hovedsakelig på lisensene for Åsgard, Norne og Heidrun.

Aker Drilling har boreinnretningene Aker Spitsbergen og Aker Barents under bygging ved Aker Solutions sitt verksted på Stord. Aker Drilling ble etablert i 2005 og Aker Spitsbergen er selskapets første innretning under ferdigstillelse.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere om selskapets styringssystem er utarbeidet og implementert i henhold til kravene i regelverket.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet ble struktur og oppbygging av styringssystemet gjennomgått. Sentrale tema under aktiviteten var system for utarbeidelse av styrende dokumenter generelt, system for oppfølging og gransking av uønskede hendelser, avviksbehandling og system for kompetanse og opplæring. Det ble registrert fire avvik i forhold til krav i regelverket og to forhold med potensial  for forbedring.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |