Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring og arbeidsmiljø hos Polycrest

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 20.-21.9.2007 og 2.10.2007 tilsyn med Polycrest AS innenfor områdene HMS-styringssystem og arbeidsmiljø.


Tilsynsaktivitetene ble gjennomført ved presentasjoner av elementene i styringssystemet, dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner på kontorene til Polycrest AS.

Bakgrunn for tilsynet
Polycrest AS er ansvarlig for drift av Port Rigmar, en oppjekkbar boliginnretning. Innretningen ble bygget i 1979 som boreinnretning og senere i 1991/92 ble den ombygd til boliginnretning. Innretningen er registrert på Bahamas og er sertifisert hos Det Norske Veritas.

Polycrest AS har søkt om (SUT) for innretningen. Etter verkstedsopphold er planen at innretningen skal til norsk sokkel for ConocoPhillips.

Lenke:Tilsyn med Port Rigmar

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til styringssystemet for HMS og arbeidsmiljøoppfølging møter kravene i norsk regelverk. Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av innsendt SUT-søknad, samt informasjon mottatt fra Polycrest AS.

Resultat fra tilsynet
Under tilsynet identifiserte vi behov for en gjennomgang og oppdatering av Polycrest AS sine prosedyrer for HMS-styring, for å sikre at disse ivaretar regelverkets funksjonskrav. Videre ble det blant annet avdekket mangler knyttet til etablering av spesifikke arbeidsmiljøkrav og organisering av selskapets AMU.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss