Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring i Island Offshore Subsea AS

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i uke 29 tilsyn med HMS-styring i Island Offshore Subsea AS (IOS). Tilsynet var rettet mot selskapets styringssystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS).


Tilsynet inngår som en del av saksbehandlingen av den innsendte søknaden om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen Island Wellserver og er videre en oppfølging av at forutsetningene for tidligere utstedt SUT for Island Frontier (bildet) er ivaretatt.

Island Frontier (kilde: Island Offshore)

Tilsynet ble gjennomført ved selskapets kontor i Stavanger og ved gjennomgang av oversendt dokumentasjon. Verifikasjoner om bord på Island Frontier ble ikke gjennomført slik som varslet.

Bakgrunn for tilsynet
Island Offshore Management (IOM) har søkt Petroleumstilsynet om SUT for den dynamisk posisjonerte brønnintervensjonsinnretningen Island Wellserver (bildet nedenfor).

Island Wellserver

I oktober 2006 fikk selskapet SUT for brønnintervensjonsinnretningen Island Frontier som siden den gang har vært i aktivitet for StatoilHydro på norsk sokkel. Selskapet har inngått en langtidskontrakt med StatoilHydro for bruk av Island Wellserver på norsk kontinentalsokkel. 

Som underleverandør til IOM er IOS ansvarlig for brønnintervensjonsaktiviteten i allianse med Aker Kvaerner Well Service i Stavanger og FMC Technologies i Kongsberg (FMC).

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at IOS sine styringssystemer blir fulgt opp og videreutviklet i henhold til kravene i regelverket samt at gjeldene prosedyrer og krav er implementert på Island Frontier.

Resultat av tilsynet
Tilsynet dekket utvalgte deler av selskapets styringssystem med hovedvekt på system for registrering og behandling av avvik, håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, system for oppfølging og system for å sikre nødvendig kompetanse og opplæring. Det ble registrert 4 avvik i forhold til krav i regelverket innen disse områdene.

I forbindelse med gjennomgangen av landorganisasjonens oppfølging av vedlikehold om bord på Island Frontier ble det påpekt ett forbedringspunkt.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |