Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring av Deepsea Bergen

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 27.11.-1.12.2006 tilsyn med Odfjell Drillings system for styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på boreinnretningen Deepsea Bergen. Tilsynet viste at Odfjell har et godt fungerende styringssystem for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet på Deepsea Bergen, og vi har ikke funnet nye avvik under tilsynet.


Tilsynet ble gjennomført ved intervju av personer på land og om bord på innretningen, samt verifikasjon om bord.

Deepsea Bergen (kilde: Odfjell)Tilsynet var også en utprøving i Ptils "samhandlingsprosjekt", der vi ønsker å utnytte tekniske hjelpemidler som videokonferanse og arbeid på dokumenter på felles nettflater.

Odfjell bruker slike hjelpemidler i stor grad, og kunne derfor legge til rette for denne typen tilsyn.

Det ble i forkant av tilsynet sendt ut et spørreskjema til borerne på alle skift på Deepsea Bergen (bildet) angående borers arbeidssituasjon. Dette skjemaet er utviklet i forbindelse med Ptils prosjekt "human factors i bore- og brønnoperasjoner" (lenke).

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en oppfølging av forpliktelsene i samsvarsuttalelsen (SUT) som ble gitt i 2001 for innretningen Deepsea Bergen.

Vi har tidligere gjennomført en verifikasjon om bord på Deepsea Bergen mens den lå ved land i Ølen i november 2005. Tilsynet var også en oppfølging av dette tilsynet.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Odfjell har et system for styring av HMS som sikrer at forpliktelser i SUT overholdes, og at arbeidet på Deepsea Bergen gjennomføres i samsvar med regelverket.

Tema for tilsynet var HMS-styring generelt, men verifikasjoner og eksempler ble i stor grad rettet mot boreområdet, borers arbeidssituasjon og arbeidsmiljøforhold.

Siden tilsynet var en utprøving innen Ptils samhandlingsprosjekt, var det også et mål med tilsynet å samle erfaringer med bruk av videokonferanser, inkludert intervju via videokonferanse og arbeid på dokumenter på felles nettflater.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet viste at Odfjell har et godt fungerende styringssystem for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet på Deepsea Bergen. Det er vårt inntrykk at HMS-arbeidet på innretningen er systematisk med god medvirkning fra arbeidstakerne.

Det er god kjennskap til styringssystemet generelt og til mål, handlingsplaner, avvik og forbedringstiltak.

Flere tekniske forbedringer er gjennomført. Her kan nevnes ny borekabin og nye kraner, og det er også planlagt utskifting av tårnmannskabinene.

Det ble ikke identifisert nye avvik under tilsynet.

Vi har funnet noen forhold med forbedringspotensial, blant annet når det gjelder oppdatering av styrende dokumentasjon, og tidspunkt for gjennomføring av analyser.

Erfaringene med å utnytte tekniske hjelpemidler som videokonferanse og arbeid på dokumenter på felles nettflater under tilsynet, var svært positive. Dette gjaldt også erfaringene med å gjennomføre intervjuer via videokonferanse.

Fordeler med denne arbeidsmetoden er blant annet at flere kan delta uten å måtte reise, og at verifikasjon offshore kan gjennomføres ved at bare noen av Ptils tilsynslag reiser offshore mens de andre deltar på videokonferanse fra land.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss