Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Hammerfest LNG-prosessanlegg

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 9. og 10.5.2005 en tilsynsaktivitet rettet mot Statoil i forbindelse med pågående ferdigstilling av prosessanlegg og lekter for transport til Melkøya. Det ble ikke påvist avvik fra regelverket på de områdene tilsynet dekket.


Tilsynsaktiviteten omfattet følgende områder:

  • Prosjektstatus (lekter og prosessanlegg).
  • Strategier, planer og prosedyrer for "Transfer work".
  • "Comissioning" pakker med vekt på rørsystemer.
  • Forberedelse og sikring av utstyr på lekter for transport til Melkøya.
  • Organisering av arbeidet med ferdigstillelse av lekter på Melkøya.
  • Befaring på lekter / prosessanlegg.

sketch: Statoil

Skisse av LNG-anlegget på Melkøya (kilde: Statoil)

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretninger og anlegg og følge opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Ferdigstillelse og transport av lekter med prosesanlegg fra fabrikasjonsverkstedet i Cadiz anses å være en kritisk operasjon med hensyn til kvalitet og integritet.

Likeledes gjelder dette hvordan gjenstående arbeider, som skulle vært utført i Cadiz, dokumenteres og overføres til organisasjonen på Melkøya som skal ferdigstille anlegget og teste dette ut før idriftsettelse.

Formål med tilsynet

På grunnlag av de strategier, planer og prosedyrer som gjelder for det pågående arbeidet, har Ptil med denne tilsynsaktiviteten søkt å klarlegge i hvilken grad installeringsarbeidet og forberedelsene til transporten skjer i overensstemmelse med gjeldende regelverk og Statoils sikkerhetsmessige krav for slike aktiviteter.

Videre er målsettingen med aktiviteten å se til at Statoil har styring på de sikkerhetsmessige konsekvenser av planlagte / ikke planlagt gjenstående arbeid som blir overført til Melkøya (Transfeer Work / Carry Over Work).

Resultat fra tilsynet

Det ble ikke påvist avvik fra regelverket på de områdene tilsynet dekket.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss