Gå til hovedinnhold

Tilsyn med forankringssystem på Ocean Vanguard

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 21.8.2006 og 5.9.2006 tilsyn med Total E&P Norge AS i forbindelse med forankring av Ocean Vanguard i forbindelse med leteboring i brønn 6406/8-2 i Norskehavet.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er en rekke hendelser på norsk sokkel med forankringssystemer generelt, og spesielt ulykken på Ocean Vanguard 14.12.2004.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Total ivaretar kravene i forbindelse med forankring på norsk sokkel, samt at operatør ivaretar sitt påseansvar.

Dette inkluderer blant annet geotekniske undersøkelser og havbunnsundersøkelse, strategier for å oppnå tilstrekkelig prøvestrekk i ankerliner, risikoanalyser og teknisk tilstand på forankringssystemene.

Resultat fra tilsynet

Det fremkom under tilsynet at det de siste årene har skjedd en rekke forbedringer av forankringen på Ocean Vanguard. Et nytt opplæringssystem for operatørene på ankervinsjer er foreslått. Det er også mye nytt teknisk utstyr. Dette er positivt.

Samtidig registreres en del avvik og forbedringspunkter ved stikkprøver under tilsynet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no