Gå til hovedinnhold

Tilsyn med forankringsanalyser - Safe Scandinavia

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 30.6. og 1.7.2004 tilsyn med de stedspesifikke forankringsanalysene som er blitt utført i forbindelse med at Safe Scandinavia skal benyttes som flotell på Sleipnerfeltet fra august 2004. Hovedinntrykket fra tilsynet er at analysene og vurderinger ble gjennomført i henhold til regelverket. Tilsynsrapporten ble oversendt Statoil ASA 5. juli 2004.


Tilsynet ble utført 30. juni i Statoils kontorer på Forus, mens den andre delen av tilsynet ble utført i Global Maritime (GM) sine kontorer i Aberdeen neste dag. Under tilsynsdelen i Aberdeen var også rederiet som eier Safe Scandinavia (Prosafe) til stede.

Bakgrunn for tilsynet

Statoil har fått samtykke til å benytte den flyttbare innretningen Safe Scandinavia (bildet) som flotell på Sleipner-feltet.

Foto: Prosafe

Safe Scandinavia benytter ankeliner for å holde posisjonen, og i følge innretningsforskriften § 64 skal det dermed utføres en stedsspesifikk forankringsanalyse.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet er å verifisere at de utførte forankringsanalysene er i henhold til gjeldende regelverk.

Resultat fra tilsynet

Hovedinntrykket fra tilsynet er at de stedsspesifikke forankringsvurderingene ble gjennomført i henhold til regelverket.

Det ble likevel gjort noen observasjoner av typen forbedringspotensial og avvik.

Avvikene var knyttet til verifikasjon og tolkning av regelverket.

Noen observasjoner omhandlet også kvalitetssikring av data og programvare som ble benyttet i analysene.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss