Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fagområdet elektro på Oseberg

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 9.-12.10.2006 tilsyn med fagområdet elektro hos Norsk Hydro (Hydro) på Oseberg Feltsenter. Vårt generelle inntrykk av den elektriske installasjonen på Oseberg Feltsenter var bra.


Oseberg Feltsenter (kilde: Norsk Hydro)Under tilsynet la vi vekt på

  • internkontroll,
  • tredjepartsutstyr,
  • regelverk, anerkjente normer og standarder,
  • vedlikeholdsstyring,
  • funksjonstest av sikkerhetssystemer.

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for å følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon (MTO) i HMS-kritiske systemer.

Elektro- og sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av tekniske barrierer på en innretning, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.


Formål med tilsynet

Formålet med aktiviteten var å få bekreftet at Hydro planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Resultat fra tilsynet

Det generelle inntrykket av den elektriske installasjonen på Oseberg Feltsenter var bra. Tilsynsaktiviteten påviste imidlertid et avvik fra regelverket, knyttet til mangelfull oppdatering av driftsdokumentasjon. Rapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss