Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fabrikasjon av leggene for Yme

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 9.-12. juni 2008 tilsyn med Ymeprosjektet til Talisman Energy Norge AS (Talisman). Tilsynet var knyttet til fabrikasjonen av leggene til innretningen på Yme, med hovedvekt på arbeidet hos underleverandøren Erndtebrücker Eisenwerk (EEW) i Rostock.


Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var knyttet til Ptils overordnede resultatmål om å føre tilsyn med aktørenes styring av faktorer som reduserer storulykkesrisikoen.

Talisman som operatør gjennomfører nå sin første utbygging av et felt på norsk sokkel. Innretningen til Yme (illustrasjon) skal leveres av Single Boy Moorings (SBM) og skal klassifiseres av Det Norske Veritas (DNV).

Firmaet Edgen Murray (EM) følger opp fabrikasjonen av leggene som fabrikkeres av Erndtebrücker Eisenwerk (EEW) i Rostock.

Leggene er sikkerhetskritiske og fabrikasjonen er utfordrende med bearbeiding og sveising av høyfast stål med store godstykkelser.

EEW har bygget opp et helt nytt fabrikasjonsverksted for rulling og sammensveising av rørkonstruksjoner i Rostock.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at Talisman styrer og gjennomfører fabrikasjonen av legger i henhold til gjeldende regelverk og anerkjente normer, med vekt på oppfølgingen av fabrikasjonen hos underleverandøren EEW.

Resultat av tilsynet
Talisman har etablert et styringssystem for prosjektet, hvor kvalitetsplaner er etablert som et sentralt styringselement.

Tilsynet ble ført i en tidlig fase av fabrikasjonen, og denne var ikke påbegynt i EEWs lokaler, men noen leveranser fra underleverandør var ankommet.

Vi identifiserte fem områder med potensial for forbedring. Disse områdene er involvering av klassifiseringsselskap, ekstern revisjonsplan, etablering av statistisk feilanalyse, oppdatering av organisasjonskart og sporbarhet ved mottakskontroll.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |