Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fabrikasjon av ankerkjetting til Skarv

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 3.–16.10.2008 tilsyn med BP Norge AS (BP), leverandøren Single Buoy Moorings Inc. (SBM) og underleverandøren Vicinay Cadenas S.A. (Vicinay). Tilsynet var knyttet til fabrikasjon av ankerkjetting til Skarv FPSO.


Tilsynet ble ført i to deler. Åpningsmøte ble avholdt hos BP i Oslo 3. oktober 2008. Verifikasjon ble utført 15.-16.10.2008 hos Vicinay som fabrikkerer kjettingen som underleverandør til SBM.

Skarv FPSO (kilde: BP)

Skarv FPSO (kilde: BP)

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var knyttet til Ptils overordnede resultatmål om å føre tilsyn med aktørenes styring av faktorer som reduserer storulykkesrisiko. Forankringssystemer er sikkerhetskritisk utstyr.

Bakgrunnen for tilsynet er en rekke hendelser på norsk sokkel med forankringssystemer generelt.

Ptil har registrert flere forbedringer innen forankring det siste året, men fortsatt skjer mange hendelser som kunne vært unngått med bedre systemer for opplæring og erfaringsoverføring.

Næringen må opprettholde innsatsen for en gjennomgående standardheving av forankringsutstyr.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at fabrikasjonen av ankerkjetting blir styrt og gjennomført i samsvar med petroleumsregelverket.

Målsettingen var videre å verifisere BPs system for oppfølging av leverandører.

Resultat av tilsynet
Vi har funnet avvik ved BPs styring av leveransen av ankerkjetting. Vi identifiserte mangler i BPs styringssystem for Skarvprosjektet. BP har ikke fulgt opp styringen av denne leveransen for å sikre at prosjektets styrende dokumentasjon i tilstrekkelig grad blir verifisert, forstått og etterlevd.

Vi har i tillegg funnet tre områder med potensial for forbedring. Disse er beskrivelse av prosjektorganisasjonen, innhenting av erfaringskunnskap samt involvering av klasseselskap.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |