Gå til hovedinnhold

Tilsyn med EXWW-prosedyrene på Ekofisk og Eldfisk

22. og 23. september 2005 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn hos ConocoPhillips i Tananger. Tilsynet var knyttet til selskapets prosedyrer for bølgevarsling og beredskap ved stormsituasjoner - de såkalte EXWW-prosedyrene (Extreme Weather Warning). Hovedinntrykket fra tilsynet er positivt. Det ble ikke funnet avvik fra regelverket.


Bakgrunn for tilsynet

Orkan på Ekofisk

ConocoPhillips har i omlag ti år hatt prosedyrer som innebærer beredskap med varsling av bølger, samt skadebegrensningstiltak og forflytning av personell ved varsler om store bølger.

Ptil ønsket å få bekreftet at intensjonene i vedtakene i forbindelse med innsynking av Ekofiskområdet blir ivaretatt. Det skulle videre verifiseres at ConocoPhillips har dokumentert samsvar med regelverket for innretninger som det ikke gjøres tiltak på.

Formål med tilsynet

Oppgaven dekket varslingen av bølger og etablering av beredskap hos Værvarslinga på Vestlandet og hos helikopterselskapet. Videre beregning av bølgehøyder for tiltak og hvilke tiltak som gjøres for å begrense forurensing og skader på personell.

Ptil ønsket å sjekke mot tidligere stormer at en kunne dokumentere tiltak i samsvar med planer og gjennomførte tiltak. Stormen "Gudrun" 8. og 9.1.2005 ble valgt som eksempel.

For å begrense oppgaven ble det lagt vekt på Ekofisk Q, Ekofisk C og Eldfisk A.

Resultat fra tilsynet

Hovedinntrykket fra tilsynet er positivt. ConocoPhillips har iverksatt og beskrevet beredskapstiltak som omfatter blant annet varsling av bølgesituasjoner, tiltak for å begrense skadevirkningene ved store bølger og forflytning av personell. Personell blir også regelmessig trent i øvelser.

Det ble ikke funnet noen avvik fra forskrifter under tilsynet. Rapporten angir likevel fire forbedringspunkter knyttet til analyser av oljeholdige tanker under dekk, behandling av stormrisiko i risikoanalyser, metodikk knyttet til risikoreduserende tiltak og til utmattingsanalyser av pæler.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss