Gå til hovedinnhold

Tilsyn med etablering, bruk og registrering av taps- og kvalitetskostnader

Petroleumstilsynet (Ptil) har i to faser ført tilsyn med seks aktører sin etablering, bruk og registrering av taps- og kvalitetskostnader.


Formålet med aktiviteten var å kartlegge praksis - ikke å avdekke eventuelle avvik. Bruk av kvalitetskostnader er ikke et regelverkskrav, men et mulig virkemiddel for å ivareta funksjonskrav til måling, oppfølging og forbedring i styringsforskriften, jf Kapittel V.

Vi observerte under tilsynet at selskapene hadde oversikt over en rekke ytelses- og tapsindikatorer.

Vi vil likevel trekke frem noen felles observasjoner hos noen av selskapene:

  • Det er ikke registrert at kvalitetskostnadsbegrepet inngår i noen av de tre selskapenes språkbruk i forbindelse med systematiske tiltak for sikkerhetsforbedring.
  • Aktørene hadde systemer for registrering og oppfølging av uønskede hendelser som er egnet til å kunne registrere feilkostnader. Det er imidlertid ikke en etablert praksis med systematiske og regelmessige registreringer av feilkostnader ved bruk av disse systemene.
  • Det er selve hendelsen, ikke kostnadene knyttet til den, som initierer forbedringsprosesser. I den grad feilkostnader knyttet til en hendelse ble registrert, var det ikke praksis å foreta trendanalyser av feilkostnader for å identifisere områder der sikkerhetsforbedringer også kunne føre til kostnadsbesparelser (som følge av reduserte materielle skader og økt driftstilgjengelighet).
  • Det er ikke vanlig praksis hos aktørene å registrere reduksjoner av unødige kostnader som sikkerhetsforbedringsprosesser fører til.

Vi har bedt selskapene om deres vurdering av våre funn.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss