Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Kvitebjørn

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 13.-15.3.2007 tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Kvitebjørn. Vi påviste avvik , men fikk generelt et positivt inntrykk i forhold til temaene i tilsynet.


I forbindelse med tilsynet hadde vi samtaler med relevant personell, og vi utførte tester og verifikasjoner i dokumenter og anlegg.

I tilsynet ble det spesielt lagt vekt på

  • teknisk tilstand,

  • vedlikeholdshistorikk,

  • Statoils eget tilsyn med elektriske anlegg,

  • kompetanse elektrofagfolk,

  • oppfølging av midlertidig utstyr,

  • funksjonstest av sikkerhetssystemer.

  •  

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet, og følger opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer. Elektro- og sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Kvitebjørn (kilde: Statoil)Formål med tilsynet

Elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Formålet med tilsynet var å få bekreftet at Statoil planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, innenfor drift og vedlikehold av elektrorelaterte systemer på Kvitebjørn.

Resultat fra tilsynet

Vi fikk generelt et positivt inntrykk i forhold til temaene i tilsynet. Under tilsynet påviste vi avvik fra regelverket med hensyn til å holde anleggsdokumenter oppdatert og oppfølging av midlertidig utstyr på innretningen. Avvikene var ikke så alvorlig at det gir grunnlag for pålegg.

Lenke:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss