Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Heimdal

16.3. og 5.4-7.4.2005 førte vi tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Heimdal.


Heimdal (kilde: Norsk Hydro)Tilsynet ble innledet med et møte hos Norsk Hydro (NH) i Bergen og fortsatte med samtaler og verifikasjoner på Heimdal (bildet).

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for å følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Elektro- og sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av tekniske barrierer på en innretning, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet

Formålet med aktiviteten var å få bekreftet at NH planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet har vi funnet avvik fra regelverkskrav relatert til:

  • Nødlys
  • Områdeklassifisering
  • Vedlikeholdsstyring
  • Rømningsveier

Det fremkom under tilsynet også forbedringspunkter innen noen av de områdene som ble verifisert.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss