Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Troll A

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 16.-18.6.2008 tilsyn med StatoilHydro på Troll A innretningen. Vi fokuserte på selskapets etterlevelse av krav knyttet til elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer.


Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å senke risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet, og følger opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS kritiske systemer.

Elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av tekniske barrierer på en innretning, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at StatoilHydro planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i henhold til HMS-regelverket på en effektiv og målrettet måte.

Videre ønsket Ptil å innhente informasjon og erfaringer fra driften av HVDC-anlegget på Troll A.

Troll A (kilde: StatoilHydro)

Troll A (kilde: StatoilHydro)

Resultat av tilsynet
Vårt generelle inntrykk etter tilsynet er at tilstanden på elektro- og automasjonssystemene på Troll A er tilfredsstillende.

Vi identifiserte imidlertid tre avvik fra regelverket. Disse er knyttet til svekkelse av isolasjonssystem for nødlensepumper i skaft, merking av batteribanker og anordning ved utganger fra rom for høyspenningsinstallasjoner.

Tilsynsrapporten inneholder i tillegg en observasjon hvor det er potensial for forbedringer.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |