Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektriske systemer og teknisk sikkerhet på Troll B

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 3.-6.10.2005 tilsyn hos Norsk Hydro med elektriske systemer og teknisk sikkerhet på innretningen Troll B. Vårt generelle inntrykk er at Troll B fremstår som godt vedlikeholdt og at den elektriske installasjonen er bra.


Troll B (foto: Norsk Hydro/Terje Knudsen) Tilsynet ble innledet med møte på Sandsli hvor agenda og testprogram ble presentert. I tillegg til verifikasjoner og testing av sikkerhetssystemer ble det gjennomført samtaler med relevant personell.

I tilsynet ble det fokusert på følgende:

  • Intern kontroll.
  • Tredjepartsutstyr.
  • Regelverk/normer/standarder.
  • Vedlikeholdsstyring.
  • Personellkvalifikasjoner/kompetanse.

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS kritiske systemer.

Elektro- og sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av tekniske barrierer på en innretning, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet

Formålet med aktiviteten var å få bekreftet at Norsk Hydro planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i overensstemmelse med gjeldende regelverk (forskrifter om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten) og anerkjente normer relatert til drift og vedlikehold av elektriske og tekniske sikkerhetssystemer.

Resultat fra tilsynet

Det generelle inntrykket er at Troll B fremstår som godt vedlikeholdt og at den elektriske installasjonen er bra.

Inntrykket er basert på verifikasjoner, samtaler med plattformpersonell og dokumentgjennomgang.

Det ble ikke identifisert noen avvik fra våre forskriftskrav, men vi registrerte enkelte forhold med forbedringspotensial.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss