Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektriske anlegg på Ringhorne

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 10-13.09.2007 tilsyn med ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil). Tilsynet var rettet mot elektriske anlegg på Ringhorne.Det generelle inntrykket av den elektriske installasjonen på Ringhorne var bra. Under tilsynet påviste vi imidlertid noen avvik fra regelverket.


RinghorneI tilsynet ble det lagt vekt på

  • internkontroll,

  • tredjepartsutstyr,

  • regelverk/anerkjente normer,

  • kvalifikasjoner/kompetanse,

  • vedlikeholdsstyring,

  • tennkildekontroll,

  • oppfølging av ODs tilsynsrapport uke 8-2003,

  • funksjonstester på sikkerhetssystemer.

Ringhorne (kilde: ExxonMobil)

 

 

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for å følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Videre skal Ptil bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Elektro- og sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av tekniske barrierer på en innretning, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

location map

Lokasjon Ringhorne

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å få bekreftet at ExxonMobil planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Resultat fra tilsynet
Det generelle inntrykket av den elektriske installasjonen på Ringhorne var bra. Under tilsynet påviste vi imidlertid tre (3) avvik fra regelverket.

Avvikene var knyttet til bruk av låseprosedyre og til registrering av alarmer. Tilsynsrapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |