Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektriske anlegg og sikringssystemer på Snorre B

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 25-28.2.2008 tilsyn med StatoilHydro ASA på innretningen Snorre B. Tilsynet var rettet mot elektriske anlegg og sikringssystemer. Vi påviste ingen avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble innledet med møte hos StatoilHydro med påfølgende verifikasjoner relatert til  StatoilHydros styringssystem og innretningens tekniske forhold innen fagområdene elektro- og sikringssystemer.

I tilsynet fokuserte vi på følgende tema:

  • Tredjepartsutstyr
  • Endringshåndtering
  • Oppfølging av hendelser
  • Vedlikeholdsstyring
  • Funksjonstest av utvalgte sikkerhetssystemer
  • Tennkildekontroll

  

Snorre B (kilde: Statoil)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for å følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Elektro- og sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av tekniske barrierer på en innretning, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å bidra til at StatoilHydro planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i henhold til HMS- regelverket på en effektiv og målrettet måte. Videre at operatøren sikrer en god teknisk tilstand på Snorre B, bruker hendelsene sine til læring og forbedring og har en god planlegging og oppfølging av sine sikkerhetskritiske aktiviteter.

Resultat av tilsynet
Vårt generelle inntrykk fra tilsynet er at tilstanden på elektro- og automasjonssystemene på Snorre B er tilfredsstillende. Vi påviste ingen avvik fra regelverkskrav.

Det ble imidlertid funnett forhold med potensial for forbedring innenfor merking av utstyr og oppdatering av driftsdokumentasjon.

Ukjente ord og yttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |