Gå til hovedinnhold

Tilsyn med dynamisk posisjonering på Stena Don

22. november 2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Stena Don. Tilsynet var i hovedsak rettet mot fagområdet "dynamisk posisjonering" (DP). Vårt hovedinntrykket er at Stena Drilling arbeider godt med vedlikehold og oppgradering av innretningen.


Tilsynet ble gjennomført under verkstedopphold hos Westcon i Ølen i forbindelse med fem års klassing av innretningen.

Stena Don (kilde: Stena)Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble ført på bakgrunn av at det er søkt om samtykke for bruk av innretningen på Haltenbanken. Stena har imidlertid indikert at det kan være ønskelig å bore på grunnere vanndyp enn det som er satt som et vilkår for samsvarsuttalelsen (SUT).

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter utført ombord på Stena Don i forbindelse med mulig bruk av DP for boreaktiviteter på grunnere havdyp enn 190 meters dyp.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet var rettet mot DP-relatert arbeid på innretningen under verkstedoppholdet.

Hovedinntrykket vårt er at Stena Drilling arbeider godt med vedlikehold og oppgradering av innretningen under verkstedsoppholdet. Ptil avdekket ingen avvik eller forbedringspunkter fra regelverket under verifikasjonen.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss