Gå til hovedinnhold

Tilsyn med driftsforberedelser for Goliat FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 11.-13.3.2013 tilsyn med Eni Norge AS (Eni) sin etterlevelse av krav til etablering og implementering av tekniske og operasjonelle barrierer i Goliat-prosjektet.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Eni gjennom driftsforberedelsesaktiviteter, sikrer samsvar med forutsetninger for oppstart og bruk av anlegget samt krav til styring av barrierer i et livsløpsperspektiv.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Barrierestyring
  • Samhandling og informasjonsflyt mellom prosjektet og driftsorganisasjonen
  • Vedlikeholdsstyring

Brev til Eni
Tilsynsrapport - Goliat FPSO

Journal 2013/210

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064