Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips - tungløft på Ekofisk J

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden mars til august 2006 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) sin styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av tungløftoperasjoner.


Kranskipet Thialf utførte tungløft av EPWH-modulen (Ekofisk Produced Water Handling)* på Ekofisk J.

* EPWH-modulen er en del av nye fasiliteter for EPWH-prosjektet. Formålet med prosjektet er å forbedre kvaliteten av produsert vann som slippes ut til sjøen. Modulen har en vekt på ca 500 tonn.

Thialf (kilde: Heerema)Siden Thialf (bildet) er et fartøy, er kun deler av fartøyet og operasjonene underlagt Petroleumstilsynets regelverk. Kort oppsummert omfatter vårt regelverk operasjoner som representerer en fare for petroleumsinnretningene, for eksempel dynamisk posisjonering og selve tungløftet, samt de delene av fartøyet og personellet om bord som er vitale for disse operasjonene.

Oppstartmøte og innledende tilsynsaktiviteter ble gjennomført hos Heerema Marine Contractors (Heerema) i Holland. Tilsynet ble fullført om bord på Thialf i perioden 29. juli til 1. august 2006. Tilsynet ble avsluttet med observasjon av tungløftet.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet i henhold til Ptils overordnede prosjektoppgave for oppfølging av løfteoperasjoner. Tilsynet var rettet mot risiko ved tungløftoperasjoner, samt problemområdene som fremkom i Ptils rapport "Årsakssammenhenger til hendelser med offshorekraner" (lenke).

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom COPSAS og Heerema sin styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av tungløftoperasjoner.

Resultat fra tilsynet

Det ble påvist ett avvik og noen forbedringspunkter under tilsynet. Avviket gjaldt vedlikeholdssystemet som ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Selve tungløftet ble planlagt og gjennomført svært kontrollert, profesjonelt og sikkert.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss