Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips – Ekofisk

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 19.-21.november 2012 tilsyn med innretningene Ekofisk 2/4H, 2/4-Q, 2/4-C og 2/4-FTP.


Mål
I forhold til radio- og telekommunikasjonssystemer var målet med tilsynet å verifisere teknisk tilstand, vedlikehold, kompetanse og bruk av radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen.

Målet for beredskapstilsynet var å verifisere innretningens beredskapsorganisasjon, redningsutstyr, og systemer som ivaretar beredskapsfunksjoner.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • merking av utstyr i livbåt
  • batteribank for PA-systemet
  • håndholdte VHF
  • VHF kanaler
  • maritim VHF
  • merking og skilting
  • belysning av livbåter
  • instruks for livbåtførere
  • brannmannsutstyr
  • redningsvester

Brev til ConocoPhillips Norge
Tilsynsrapport - Ekofisk

Journal 2012/1548

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064