Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 29.mai 2013 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS’s (ConocoPhillips) nye brønnhodeplattform Ekofisk 2/4 Z innenfor fagområdene prosess-sikring og elektriske anlegg.


Ekofisk 2/4 Z vil bli en utvidelse av Ekofisk komplekset og kobles til prosessanlegget på 2/4 J via broforbindelse til 2/4 M. Den vil ha totalt 36 brønnslisser, der 35 kan benyttes til produksjonsbrønner mens én slisse vil bli benyttet til kaks injeksjon.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Ekofisk 2/4-Z er bygget i henhold til regelverkets krav innenfor fagområdet prosess sikring og elektriske anlegg.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt.

Journal 2012/611

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77