Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Centrica Resources

Petroleumstilsynet førte den 30. oktober tilsyn med Centrica Resources (Norge) AS (Centrica).


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført som del av behandlingen av Centricas søknad om samtykke til levetidsforlengelse av brønn, havbunnsanlegg, produksjonsrørledning og kontrollkabel for Vale.

Mål
I tilsynet la vi vekt på å få presentert Centricas driftsorganisasjon og styrende dokumenter, hvordan driftsavtalen regulerer oppgaver og ansvar mellom Centrica og Statoil, hvordan beredskapsmessige forhold håndteres av selskapet, hvilke vurderinger som ligger til grunn for levetidsforlengelse av infrastrukturen og hvilke egne verifikasjonsaktiviteter Centrica har gjennomført i fasen før operatørovertakelsen og i driftsfasen.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt.

Brev til Centrica Resources (Norge)
Tilsynsrapport

Journal 2012/1423

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064