Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bygging av prosessmodul til Volve

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med fagområdene teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og vedlikehold i forbindelse med bygging av prosessmodul til Volve ved Vetco Aibels (VA) byggeverksted i Map Ta Phut, Thailand. På noen områder identifiserte vi avvik og forhold med forbedringspotensial.


Aktiviteten ble gjennomført i form av møte med Statoil i Stavanger 19.4.2006, og verifikasjon ved byggeverkstedet i tiden 16.-19.5.2006.

Bakgrunn for tilsynet

Prosessmodulen skal plasseres på innretningen 'Maersk Inspirer', som er en oppjekkbar boreinnretning. Mærsk Contractors Norge AS (MCN) er tidligere gitt samsvarsuttalelse for Maersk Inspirer som boreinnretning. Innretningen eies av AP Møller - Maersk as - og skal fra tidlig 2007 opereres av MCN som bore- og produksjonsinnretning for Statoil på Volvefeltet.

Det ble i 3. og 4. kvartal 2005 gjennomført tilsyn mot Volveprosjektet i prosjekteringsfasen for fagområdene arbeidsmiljø og teknisk sikkerhet. Dette tilsynet var således en oppfølgingsaktivitet.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at de tekniske løsningene som velges for prosessmodulen er i samsvar med regelverkets bestemmelser.

Resultat fra tilsynet

Prosjektet var på tidspunktet tilsynet ble gjennomført bak plan. Fremdriften var da ca. 68 %. Dette har selvsagt også følger for ferdigstillelsesaktiviteter som 'mechanical completion' og 'commissioning'. Betydelige deler av disse aktivitetene må overføres til Haugesund og offshore.

På noen områder identifiserte vi avvik og forhold med forbedringspotensial.

Styring av preservering var ikke i samsvar med regelverkets bestemmelser.

Spesielt innen elektro og instrumentering er det forbedringspotensial knyttet til installasjonsutførelsen. Dette gjelder også oppfølging og kontroll av sveiseoperasjoner.

Innen arbeidsmiljøområdet har vi funnet et forbedringspunkt knyttet til dokumentering.

Utbygging av Volve godkjent (ODs nettsted)

Fakta om Volve (Statoils nettsted)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss