Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bruk av løfteredskap på Eldfisk

I perioden 28.11.- 3.12. 2005 førte vi tilsyn med ConocoPhillips sin styring av administrative, operasjonelle og tekniske forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner på Eldfiskkomplekset og på den flyttbare innretningen "Port Reval". Etter gjennomført tilsyn er det vårt inntrykk at ConocoPhillips har tilfredsstillende styring med planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.


 

Eldfisk og Port Reval

Eldfisk 2/7A og Port Reval

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en del av en gjennomgående tilsynsoppgave som var planlagt og gjennomført mot flere operatørselskaper. Bakgrunnen for den gjennomgående oppgaven er to analyser av årsak-sammenhenger ved kranhendelser som Ptil har fått gjennomført. Resultatet av analysene danner basis for tilsynets fokusområde.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk innenfor områdene løfteutstyr og løfteoperasjoner, samt å verifisere samsvar med selskapets egne krav til kompetanse og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet gav inntrykk av at ConocoPhillips har tilfredsstillende styring med planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner på Eldfisk. Selskapet har fått etablert krav til kompetanse, systemer, rutiner og prosedyrer som etter vår vurdering legger et godt grunnlag for å gjennomføre løfteoperasjoner på en sikkerhetsmessig god måte. Dette gjelder også tilrigging og bruk av midlertidige løfteinnretninger i forbindelse med pågående modifikasjoner og vedlikehold.

Selskapet har likevel forbedringspotensial når det gjelder opplæring av personell i kjennskap til egne normer og prosedyrer, og etablering av systemer for verifikasjon og vedlikehold av kompetanse. Dette var observasjoner som også ble gjort om bord boligriggen "Port Reval".

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss