Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønnservicetjenester

Tilsynet ble ført våren 2007 og var rettet mot tekniske forhold, arbeidsmiljøforhold og operasjonell integrering i forbindelse med brønnservicetjenester for Statoil ASA. Vi har ikke identifisert avvik fra regelverkskrav under tilsynet.


Formelt grunnlag for tilsynet var særlig:
Rammeforskriften § 5 om ansvar etter denne forskrift, § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem og § 14 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere.

Styringsforskriften om krav til risikoreduksjon og analyser med § 1 om risikoreduksjon, § 4 om mål og strategier, § 5 Interne krav, § 8 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier, § 11 om bemanning og kompetanse og § 17 om analyse av arbeidsmiljøet.

Aktivitetsforskriften kap VIII Arbeidsmiljøfaktorer med § 31 Tilrettelegging av arbeid (faktorer enkeltvis og samlet), § 33 - 40 om ulike arbeidsmiljøfaktorer og § 41 om informasjon om risiko ved utføring av arbeid.

Tilsynsoppgavens begrensede omfang overfor Statoil og de aktuelle samarbeidende brønnserviceselskaper har tydeliggjort enkelte utfordringer som Ptil har valgt å videreføre i en annen tverrgående tilsynsoppgave med risikoutsatte grupper (lenke).

Under tilsynet har vi blant annet identifisert følgende utfordringer som selskapet bør se nærmere på:

  • Storulykkepotensialet ved brønnservicearbeid.
  • Kompetanse (opplæring).
  • Kapasitet og kontinuitet.
  • Standardisering (tekniske forhold).

Vi har bedt StatoilHydro om deres vurdering av våre observasjoner innen 31.12.2007.

Det kan være aktuelt å videreføre denne tilsynsoppgaven hos StatoilHydro etter at resultatene fra vårt tverrgående tilsynet med risikoutsatte grupper foreligger.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss