Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønnkontroll på Oseberg Sør

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro), Prosafe Drilling Services AS (Prosafe) og Cameron Norge AS (Cameron) på land 4. - 5.4. 2005 og med Hydro og Prosafe offshore på Oseberg Sør 6. - 8.4.2005. Tilsynet var relatert til fagområdet brønnkontroll og vedlikehold inkludert heloverhaling av brønnkontrollutstyr.


Bakgrunn for tilsynet

Etter gjennomførte tilsyn mot flyttbare boreinnretninger og rederne i henholdsvis 2000 og 2003, ble tilsyn mot utvalgte faste innretninger med boreutstyr planlagt og gjennomført, for å verifisere likheter, eventuelt ulikheter, relatert til brønnkontroll og brønnkontrollsystemer mellom faste og flyttbare innretninger samt mellom boring og brønnintervensjoner. Dette tilsynet inngår i denne tilsynsrekken.

Dette tilsynet dekker et viktig område innen helse, miljø og sikkerhet som vi ønsker at selskapene skal ha fokus på.

Tilsynet dekker gjennomgang av utvalgte deler av selskapenes systemer og rutiner innen følgende områder:

 • Kompetanse og opplæring relatert til brønnkontroll
 • Gjennomføring og dokumentasjon av brønnkontrolløvelser
 • Testing, vedlikehold og heloverhaling av brønnkontrollutstyr/BOP
 • Dokumentasjon av kompetansekrav, testing og vedlikehold av utstyr
 • Grenseflater mellom operatør og boreentreprenør
 • Involvering av og forhold til utstyrsleverandør og uavhengig verifikasjon
 • Avvikshåndtering

Formål med tilsynet

Formåletmed tilsynet var å verifisere at gjeldende forskrifter og selskapets rutiner er ivaretatt i forbindelse med vedlikehold og heloverhaling av brønnkontrollutstyr og innen brønnkontrollopplæring for bore- og brønnaktiviteter.

Resultat fra tilsynet

Oseberg Sør (kilde: OED)Hydro og Prosafe har klart definerte krav til basiskompetanse innen brønnkontroll for relevante stillinger innen boring på samme nivå som ellers i næringen.

Vi har registrert at Prosafe og Cameron har gjennomført heloverhaling av brønnkontrollutstyret i 2004.

Arbeidsomfanget er avklart mellom selskapene og i sluttdokumentasjonen fremkommer ingen avvik i forhold til tekniske kravspesifikasjoner for slikt utstyr.

Imidlertid har tilsynet avdekket avvik fra regelverkskrav relatert til vedlikeholdsstyring og uavhengig verifikasjon.

Vi har funnet enkelte forbedringspunkter hos Cameron, Prosafe og Hydro knyttet til:

 • Manglende/mangelfull involvering og oppfølging ifm heloverhaling av brønnkontrollutstyr
 • Manglende bruk av uavhengig verifikasjon ifm heloverhalingen av bore-BOP
 • Tilsyn og påseansvar
 • Offshore brønnkontrolløvelser (well control drills)
 • Brønnkontrollkurs basert på International Well Control Forum (IWCF) og behov for tilleggsopplæring
 • Erfaringsoverføring
 • Vedlikeholdsstyring

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss