Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønnintervensjonsinnretningen Island Frontier

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 22. - 27.3.2006 SUT verifikasjoner om bord på Island Frontier mens denne lå ved kai på Ågotnes på Sotra. Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er søknad om samsvarsuttalelse (SUT) fra Island Offshore Management A/S (IOM) for innretningen.


Verifikasjonene var rettet mot marine konstruksjoner, helse og arbeidsmiljø, elektro, sikringssystemer, vedlikehold, boring og brønn, dynamisk posisjonering og beredskap.

Ved verifikasjonene rettet mot marine konstruksjoner deltok også representanter fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir) som bistandsetat til Ptil for vurdering av SUT søknaden.

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er søknad om SUT datert 14.2.2006 fra Island Offshore Management A/S (IOM) for brønnintervensjonsinnretningen Island Frontier (bildet).

Island Frontier (kilde: Aker Yards)

Innretningen skal gjennomføre lett brønnintervensjon for Statoil ASA på norsk sokkel.

Lenke:

Formål med tilsynet

Formålet med denne aktiviteten var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold på Island Frontier er i henhold til myndighetskrav. Verifikasjonene ble gjennomført basert på informasjon mottatt i forbindelse med SUT-søknaden fra selskapet.

Resultat fra tilsynet

Innretningen er ny og har en god teknisk standard innen de verifiserte områder. Det ble imidlertid avdekket enkelte avvik fra regelverkskrav relatert til:

  • Marine konstruksjoner
  • Helse og arbeidsmiljø
  • Elektro
  • Sikringssystemer
  • Vedlikehold
  • Dynamisk posisjonering
  • Beredskap

Våre verifikasjoner var basert på et relativt begrenset antall stikkprøver. Ved verifikasjonene ble det funnet forholdsvis mange forskriftsavvik som IOMs egen verifikasjon ikke hadde avdekket. I tillegg identifiserte vi flere områder med potensial for forbedringer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss