Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Brage

Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 24. – 27.4.2012 tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og brann- og eksplosjonsbeskyttelse på Brage-innretningen.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av møte med driftsorganisasjonen i Bergen, med påfølgende verifikasjoner og intervju med personell offshore.


Bakgrunn
Brage er et oljefelt som ligger øst for Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen, på 140-meters havdyp. Feltet, som ble satt i drift i 1993, er bygd ut med en bunnfast integrert produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell.

Tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptils hovedprioritering for 2012- barrierestyring. Hovedprioriteringens formål er å sikre at barrierer ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.
 

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan Statoil ivaretar planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomheten i forhold til krav i regelverket.


Resultat
Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket knyttet til

  • gjennomføring av selskapsinterne tilsyn med elektriske anlegg
  • mekanisk beskyttelse av lysarmaturer
  • praksis ved områdeutkobling av gassdetektorer
  • gassdeteksjon i brønnhodeområdet
  • svekkelse av brannskiller

Rapporten inneholder i tillegg observasjoner hvor det er potensiale for forbedring.


Brev til Statoil
Tilsynsrapport


Journal 2012/396

Eileen Brundtland, Pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12