Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Borgland Dolphin - SUT-oppfølging

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte den 18.11.2009 tilsyn på boreinnretningen Borgland Dolphin. Tilsynet var blant annet rettet mot boring, brønnteknologi og logistikk (kraner, løfteinnretninger og løfteutstyr). Vi identifiserte avvik og forbedringsområder både innen boring, brønnteknologi og logistikk.


Innretningen lå ved verft på CCB, Ågotnes for femårlig hovedklassing og annen oppgradering.

Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
Borgland Dolphin (foto) er en flyttbar halvt nedsenkbar boreinnretning opprinnelig bygget i 1977 som flotell, og ombygget til boreinnretning i 1998-99. Innretningen har vært i operasjon på norsk sokkel og fikk samsvarsuttalelse (SUT) i 2004.

Borgland Dolphin

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at utvalgte deler av styringsmessige og tekniske forhold innen boring og logistikk på Borgland Dolphin, er i henhold til myndighetskrav.

Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av tidligere SUT-søknad og oppfølging, informasjon fra Dolphin AS oversendt i forkant av tilsynet, samt informasjon gitt om bord på innretningen under verifikasjonen.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet pågikk det ombygging, oppgradering og vedlikeholdsaktiviteter på innretningen.

Det ble identifisert avvik og forbedringsområder både innen boring, brønnteknologi og logistikk.

Journal 2004/327

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |