Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boresystemer på Bredford Dolphin

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 22.-24.3.2007 tilsyn med boresystemer på Bredford Dolphin ved Remontowa-verftet i Gdansk. Tilsynet var knyttet til Dolphin sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Bredford Dolphin. Under tilsynet fant vi nye avvik som boreentreprenøren ikke tidligere har registrert i sine avvikslister.


Bakgrunn for tilsynet

Bredford Dolphin (kilde: Dolphin)Bredford Dolphin (bildet) er en type Semisub Aker H-3 innretning. Bredford Dolphin har vært i operasjon på britisk sokkel, og har (lenke) den 8.6.2006.

Innretningen planlegges benyttet til aktiviteter på norsk kontinentalsokkel i en tre års kontrakt med konsortium bestående av Det Norske Oljeselskap AS, Pertra AS, Revus Energy ASA, BG Norge Ltd, Endeavour Norge AS, Lundin Norway AS og Marathon Petroleum Norge AS.

Bredford Dolphin har siden tredje kvartal 2006 vært på verft i forbindelse med omfattende oppgraderinger og utføring av 5-årlig hovedklassing (Det Norske Veritas).

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen boring og boresystemer på Bredford Dolphin er i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Tilsynet ble ført på bakgrunn av informasjon mottatt fra Dolphin i forbindelse med SUT-søknad og møter mellom Ptil og Dolphin.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet pågikk det omfattende ombygging og oppgradering av innretning og boresystemer. Dette medførte at alle verifikasjonsområdene, som for eksempel sementenhet, pumperom, shaker-rom og boredekk, var uferdige for verifikasjoner og hadde begrenset tilgjengelighet. Det var ingen mulighet for atkomst til boretårnet i denne perioden pga pågående modifikasjons- og installasjonsarbeid. BOP var ikke tilgjengelig ved verftet. Det var derfor begrenset mulighet for å verifisere hvordan utstyr og systemer skal fungere i operasjon.

Vi har funnet nye avvik og forbedringspunkter som boreentreprenøren ikke tidligere har registrert i sine avvikslister eller har informert myndighetene om, eller søkt om unntak for.

Ptil registrerte også at mannskapet hadde vært kort tid om bord og hadde begrenset kjennskap til innretningen, systemer og utstyr. Dette gjaldt både eksisterende og nytt utstyr. Vi er informert om selskapets etablerte familiariseringsprogram for opplæring på systemer og utstyr, men vi er usikre hvordan dette kan gjennomføres og følges opp med den pågående ombyggingsaktiviteten man hadde på innretningen mens tilsynet pågikk.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret, pressekontakt
Telefon: 40 68 35 46
E-post: ole-johan.faret@ptil.no