Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boresystemer og vedlikeholdsstyring på Deepsea Atlantic

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 8.-10.10.2008 tilsyn med boresystemer og vedlikeholdsstyring på den flyttbare innretningen Deepsea Atlantic ved DSME-verftet i Goeje, Sør- Korea.


Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var knyttet til Odfjell Drillings (Odfjell) søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Deepsea Atlantic (illustrasjon).

Deepsea Atlantic (kilde: Odfjell invest)

Deepsea Atlantic er en flyttbar boreinnretning under bygging ved verftet DSME i Sør-Korea.

Boreinnretningen planlegges benyttet til aktiviteter på norsk sokkel med StatoilHydro som operatør.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen boring, boresystemer og vedlikeholdsstyringssystem på innretningen var i henhold til myndighetskrav. Tilsynet ble gjennomført på bakgrunn av informasjon mottatt fra Odfjell Drilling i forbindelse med SUT-søknaden og møter mellom Ptil og Odfjell.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet pågikk det fremdeles omfattende arbeid på innretningen. Flere av områdene fremsto som uferdige og det var mange forhold på Odfjells lister over utestående arbeid som ikke var korrigert/ivaretatt.

Det ble funnet nye avvik og forbedringspunkter som Odfjell ikke hadde registrert eller søkt myndighetene om unntak for.  Det ble dessuten avklart at ett av de innsendte avvik og søknad om unntak ikke lenger var et avvik og at unntakssøknaden derfor kan trekkes tilbake. For nye avvik fra regelverket som ble avdekket må det på vanlig måte søkes om unntak.

Vi ble informert om selskapets plan for familiarisering og opplæring av mannskaper i ulike systemer og utstyr, men dette fremsto som uferdig og lite konkret innen boring og vedlikehold på tidspunktet for tilsynet.

Vedlikeholdsstyringssystemet Maisy var ikke operativt og alle nødvendige data var ikke innlagt i systemet. Vi fikk derfor ikke gjennomført nødvendige verifikasjoner i systemet om sporbarhet, vedlikeholdsprogram, kritikalitet, vedlikeholdsintervall, prioritet etc. Dette vil bli gjennomført ved en senere anledning når disse dataene er lagt inn i systemet.

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96