Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boresystemer, elektriske anlegg, sikkerhetssystemer og arbeidsmiljø på West Phoenix

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 8.-10.1.2008 tilsyn med den flyttbare boreinnretningen West Phoenix på Samsungverftet i Korea. Tilsynet var rettet mot boresystemene, elektriske anlegg, tekniske sikkerhetssystemer og arbeidsmiljøforhold på innretningen.


Tilsynet ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen.

 

West Phønix (© Seadrill)

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var knyttet til Seadrill Management AS (Seadrill) sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen West Phoenix. Innretningen var under tilsynet under ferdigstillelse ved verftet i Korea. Innretningen skal etter planen starte boreaktivitet på norsk kontinentalsokkel ca juni 2008.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold knyttet til boresystemene, elektriske anlegg, tekniske sikkerhetssystemer og arbeidsmiljø er i samsvar med gjeldende myndighetskrav.

Resultat av tilsynet
Under verifikasjonen av boreutstyret pågikk det omfattende aktivitet på innretningen med oppkobling av utstyr og systemer. Ca 15-20% av boresystemene hadde gjennomgått ferdigstillelsestest på komponentnivå. Det var planlagt at en del av systemene skulle ferdigstilles under seilasen fra Korea til Norge. Videre var det lagt planer for samkjøring samt trening av boremannskap på utstyret. Det ble under aktiviteten avdekket et avvik fra regelverket og et forbedringspunkt.

Verifikasjon av elektriske anlegg og sikkerhetssystemer gav et godt hovedinntrykk av både utstyr og installasjon innen fagområdet. Vi identifiserte imidlertid fire nye avvik.

Prosjektgruppen har på arbeidsmiljøområdet gjennomført en rekke verifiserende målinger og besitter en god oversikt over de forhold som utgjør avvik fra regelverket. Det arbeides aktivt med å korrigere identifiserte avvik og uheldige forhold.

Det var under tilsynet ikke mulig å få en komplett oversikt over arbeidsmiljøforhold på innretningen. Dette skyldes at enkelte arbeidsmiljøforhold først kan kartlegges og verifiseres når innretningen er kommet i normal drift eller er blitt ytterligere ferdigstilt.

Dette gjelder for eksempel forhold knyttet til støy (område og eksponeringsstøy), belysning, ventilasjon, sikkerhetsskilting og psykososiale forhold. Under tilsynet identifiserte vi enkelte avvik knyttet til manglende verifikasjonsaktiviteter og til fysisk utforming av enkeltområder på innretningen.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |