Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskapsøvelse på Kårstø

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 11.11.2008 tilsyn på Kårstø. Tilsynet ble ført ved at Ptil deltok som observatør på en beredskapsøvelse på Kårstø.


Beredskapsøvelsen ble gjennomført med deltakelse fra Gassco, StatoilHydro, Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt, Tysvær Brannvesen, Kommunelegen i Tysvær og Helse Fonna.

Kårstø (kilde: StatoilHydro)

Kårstøanlegget

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble ført med grunnlag i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer, § 47 om beredskap.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere Gassco og StatoilHydro, som teknisk tjenesteyter, sine beredskapsplaner for Kårstø.

Resultat av tilsynet
Ptil har ingen merknader til hvordan øvelsen ble gjennomført med hensyn til varsling og bruk av innsatspersonell til bekjempelse, søk og redning.

Det ble ikke påvist avvik fra regelverkskrav.

Vi har funnet tre forhold med potensial for forbedring:

  • Etter vår mening bør det nøye vurderes hvilke og hvor mange eksterne beredskapsressurser som skal delta direkte på skadestedet i bekjempelse, søk og redning. Denne vurderingen bør gjennomføres sammen med relevante eksterne beredskapsressurser.
  • StatoilHydro bør vurdere hvordan rutinene kan endres for i sikre hurtig passering av port for eksterne beredskapsressurser.
  • StatoilHydro bør vurdere hvordan det kan legges til rette for at eksterne beredskapsressurser, når disse er inne i anlegget, skal kunne kommunisere direkte med egen sentral.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |