Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Yme

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 11. til 12. juni 2009 tilsyn med Talisman Energy Norge AS (TENAS). Tilsynet var rettet mot de tekniske løsningene for beredskap på innretningen ”Yme Mobile Offshore Production Unit” (MOPUstor).


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang og verifikasjoner om bord på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var knyttet til TENAS sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Yme MOPUstor). Innretningen var ved tilsynet under ferdigstillelse ved verftet i Abu Dhabi.

Det planlegges å starte aktivitet på norsk kontinentalsokkel i 2009 med denne innretningen.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å gjøre seg kjent med hvordan skissert filosofi for design av innretningen implementeres på verftet og å verifisere at TENAS sikrer at Yme-innretningen bygges i henhold til regelverkets krav innenfor området beredskap.

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte tre avvik fra regelverkskrav og fire forhold med forbedringspotensial. Avvikene er relatert til rømningsveier og plassering av brannmannsutstyr.

Forbedringspunkter omfatter alternativt beredskapssenter, plassering av utstyr for MOB-båt, mønstringsplass ved livbåtene og friksjon på helikopterdekket.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |