Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Petrojarl 1

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 19.-21.11.2007 tilsyn med beredskap om bord på produksjonsinnretningen Petrojarl 1.


Bakgrunn for tilsynet
Teekay Petrojarl Production AS (Teekay) eier og opererer to flyttbare produksjonsinnretninger (FPSO), Petrojarl 1 og Petrojarl Varg som er i aktivitet på norsk sokkel.

Petrojarl 1 & Petrojarl Varg

Petrojarl 1 er i aktivitet for StatoilHydro på Glitnefeltet og Petrojarl Varg er i aktivitet for Talisman på Vargfeltet. Begge innretningene er registrert i et nasjonalt skipsregister og Teekay har søkt om (SUT) for innretningene.

Tilsynet inngår som en del av Ptils saksbehandling i forbindelse med disse søknadene.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at tekniske og operasjonelle forhold innefor fagområdet beredskap på Petrojarl 1, er i samsvar med kravene i regelverket.

Resultat fra tilsynet
Vårt generelle inntrykk etter tilsynet er bra, men vi har identifisert seks avvik og seks forbedringspunkter innenfor organisering av beredskap, beredskapsutstyr og forhold på helikopterdekk.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss