Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Kristin/Scarabeo

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 15.6.- 16.6.2004 en tilsynsaktivitet ombord på boreinnretningen Scarabeo 5.


Aktiviteten var rettet mot forutsetninger og tiltak i forbindelse med eventuell operasjon av Scarabeo 5 uten dedikert beredskapsfartøy. Aktiviteten ble gjennomført ved intervjuer, samtaler, øvelse og dokumentgjennomgang

Bakgrunn for tilsynet

I samtykkesøknaden for operasjon av Scarabeo 5 på Kristin-feltet har Statoil søkt om å operere innretningen Scarabeo 5 uten bruk av dedikert beredskapsfartøy, gitt at en tilfredsstillende beredskap kan dokumenteres.

Formålet med tilsynet

Målsettingen med denne tilsynsaktiviteten er å verifisere at nødvendige tiltak i forbindelse med planlagt fjerning av beredskapsfartøyet er implementert.

Resultat av tilsynet

Aktiviteten har ikke fått bekreftet at nødvendige tiltak er, eller vil bli implementert innen 1.7.2004, som er planlagt dato for fjerning av beredskapsfartøyet ved Scarabeo 5.

Dette gjelder følgende elementer:

-manglende kunnskap om system for å ivareta overvåking av havområdet Scarabeo 5 på Kristin-feltet

- manglende kunnskap om hvordan fare-og ulykkessituasjonen skip på kollisjonskurs skal håndteres

- Statoil har ikke verifisert at nødvendige tiltak er implementert før en eventuell fjerning av beredskapsfartøyet gjennomføres

- det ble observert mangelfull kunnskap om områderessursene og deres kapasiteter blant ledelse og mannskap på innretningen

Resultat av tilsynet

Aktiviteten har ikke fått bekreftet at nødvendige tiltak er, eller vil bli implementert innen 1.7.2004, som er planlagt dato for fjerning av beredskapsfartøyet ved Scarabeo 5.

Dette gjelder følgende elementer:

-manglende kunnskap om system for å ivareta overvåking av havområdet Scarabeo 5 på Kristin-feltet

- manglende kunnskap om hvordan fare-og ulykkessituasjonen skip på kollisjonskurs skal håndteres

- Statoil har ikke verifisert at nødvendige tiltak er implementert før en eventuell fjerning av beredskapsfartøyet gjennomføres

- det ble observert mangelfull kunnskap om områderessursene og deres kapasiteter blant ledelse og mannskap på innretningen

Innretningens MOB-beredskap ble verifisert med tilfredsstillende resultat gjennom øvelser, intervjuer og dokumentgjennomgang.

Informasjon om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Anne Vatten
E-post: anne.vatten@ptil.no


Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Anne Vatten
E-post: anne.vatten@ptil.no