Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Bredford Dolphin

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 14.-16.1.2009 tilsyn med beredskap på den flyttbare innretningen Bredford Dolphin. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført ved intervjuer og verifikasjoner på innretningen.

Bredford Dolphin (source: BG Norge) 

Bakgrunn for tilsynet
Dolphin a.s opererer innretningen Bredford Dolphin.  Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) 28.6.2007, og tilsynet inngår som en del av Ptils SUT-oppfølging.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at tekniske og operasjonelle forhold innenfor fagområdet beredskap på Bredford Dolphin er i samsvar med kravene i regelverket.

Resultat av tilsynet
Det generelle inntrykket av innretningen er bra. Vi identifiserte imidlertid syv forbedringspunkter innen organisering av beredskapen og beredskapsutstyr.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |