Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Aker Barents

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir), førte 15.6.2009 tilsyn med beredskap på boreinnretningen Aker Barents. Det ble under tilsynet påvist sju avvik fra regelverkskrav og tre forhold med forbedringspotensial.


I tillegg førte Luftfartstilsynet (LT) tilsyn knyttet til helikopterdekket med tilhørende brannvern og redningsutstyr.

Aker Barents lå under tilsynet ved Aker Solutions sitt verksted på Stord.

Tilsynet ble ført i form av dokumentgjennomgang, samtaler med blant annet plattformsjef og vernetjenesten, og verifikasjoner på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet er Aker Drilling sin søknad til Ptil om samsvarsuttalelse (SUT) for boreinnretningen Aker Barents.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere beredskapsmessige forhold relatert til Aker Drilling AS sin søknad om SUT for Aker Barents. Vi fokuserte på innretningens evakueringsmidler, beredskapsutstyr, organisering av beredskap, og fysisk tilrettelegging av beredskap om bord. Intervjuene dekket også forhold relatert til trening og øvelser.

Resultat av tilsynet
Det ble under tilsynet påvist sju avvik og tre forbedringspunkt. Det er ikke gitt pålegg for noen av avvikene identifisert i denne rapporten.

I tillegg kommer eventuelle avvik og forbedringspunkt i rapporten fra LT for helikopterdekket.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |