Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og helikopteroperasjoner på Deepsea Atlantic

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 26.-28.11.2008 tilsyn med tekniske og operasjonelle forhold relatert til beredskap og helikopteroperasjoner på den flyttbare innretningen Deepsea Atlantic.


Innretningen lå ved Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME) verftet i Goeje i Sør- Korea.

Deepsea Atlantic (kilde: Odfjell Invest)

Tilsynet var knyttet til Odfjell Drilling (Odfjell) sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Deepsea Atlantic (illustrasjon).

Bakgrunn for tilsynet
Deepsea Atlantic er en flyttbar boreinnretning under bygging ved DSME verftet i Sør-Korea.

Boreinnretningen planlegges benyttet til aktiviteter på norsk sokkel med StatoilHydro som operatør.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen de aktuelle fagområdene på innretningen er i henhold til myndighetskrav.

Tilsynet ble gjennomført på bakgrunn av informasjon mottatt fra Odfjell Drilling i forbindelse med SUT-søknaden, intervju av personell i driftsorganisasjonen samt ved verifikasjoner om bord på innretningen.

Resultat av tilsynet
Det er foreløpig kun identifisert forbedringspunkter. Enkelte forhold kan først verifiseres når innretningen er blitt ferdigstilt. Det planlegges gjennomført et nytt tilsyn før innretningen tas i bruk.

Det er identifisert forbedringspunkter for forhold relatert til kompetanse, trening og øvelser, kontroll av pusteluft, livbåter, MOB-båt, brannmannsutstyr og oppbevaring av redningsutstyr.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |