Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap - Knarr FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte den 13.2.2013 en oppfølgende tilsynsaktivitet med beredskap for innretningen Knarr FPSO.


Mål
Målet med beredskapstilsynet har vært å føre tilsyn med at Teekay Petrojarl ved byggingen av Knarr FPSO ivaretar kravene i regelverket til planlegging, dimensjonering, etablering og styring av beredskap for innretningen.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • alternativ beredskapssentral og nød-hospital
  • alternativ mønstringsplass

 

Brev til Teekay Petrojarl
Tilsynsrapport – Knarr FPSO 

Journal 2012/107

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064