Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljø i forbindelse med søknad om SUT for Island Wellserver

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 18.3. og 7.4.2008 tilsyn med Island Offshore Subsea (IOSS) sin oppfølging av arbeidsmiljøforhold i forbindelse med bygging, ferdigstillelse og forberedelse til drift av brønnintervensjonsinnretningen Island Wellserver.


Tilsynet ble ført ved presentasjoner av elementene i IOSS sitt styringssystem, dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjon på innretningen mens denne lå på Aker Langsten Yard i Tomrefjorden.

Bakgrunn for tilsynet
Island Offshore Management (IOM) har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for brønnintervensjonsinnretningen Island Wellserver. Innretningen ferdigstilles i 2008. Den skal ha norsk flagg og sertifiseres av Det Norske Veritas.  IOSS har fulgt opp prosjekteringen og byggingen av innretningen og skal stå ansvarlig for driften av Island Wellserver. Det er inngått en langtidskontrakt med StatoilHydro for bruk av Island Wellserver på norsk kontinentalsokkel. 

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til oppfølging av arbeidsmiljøforhold i forbindelse med prosjektering, bygging og drift av Island Wellserver møter relevante arbeidsmiljøkrav i norsk regelverk.

Resultat av tilsynet
Når det gjelder ivaretakelse av arbeidsmiljøforholdene om bord på Island Wellserver har vi et godt inntrykk, selv om vi identifiserte enkelte avvik og forbedringspunkter.

Vi fikk imidlertid ikke en fullstendig oversikt over arbeidsmiljøstatus på innretningen. Dette skyldes at enkelte arbeidsmiljøforhold først kan verifiseres etter ytterligere ferdigstillelse av innretningen. Dette gjaldt for eksempel forhold knyttet til støy (område og eksponeringsmålinger), belysning, HMI (human-machine interface / menneske-maskin grensenitt) og ventilasjon.
 
Vi identifiserte enkelte avvik knyttet til IOSS sine styringssystemer for oppfølging av arbeidsmiljøforhold. Det ble blant annet identifisert behov for å etablere mer spesifikke krav til enkelte arbeidsmiljøfaktorer og til å forbedre selskapets systemer for behandling av avvik fra myndighetskrav.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |