Gå til hovedinnhold

Tilsyn med anleggsarbeidene på Nyhamna

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 3.-5.5.2006 tilsyn med anleggsarbeidene på Ormen Lange - Nyhamna. I forbindelse med tilsynet ble det også sett nærmere på enkelte hendelser. Det ble ikke varslet pålegg etter tilsynet.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført som byggplassoppfølging i form av verifikasjon innenfor definerte områder og ved samtaler med involvert personell. På grunn av det store aktivitetsomfanget ble verifikasjonene i hovedsak rettet mot lavrisikoløft samt stillasbygging og rigging.

Nyhamna

Nyhamna (foto: Øyvind Leren, kilde: Hydro)

Bakgrunn for tilsynet

Omfattende anleggs- og monteringsarbeider foregår nå samtidig på Nyhamna med et stort antall personer fra forskjellige bransjer og forskjellige entreprenører, underentreprenører og andre. Det er en av Ptils målsettinger å ansvarliggjøre aktørene på landanleggene i tråd med prinsipper og prioriteringer som legges til grunn for Ptils tilsyn.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å fremskaffe et bilde av sikkerhets- og arbeidsmiljøforholdene for anleggsarbeidet. Der det ble observervert rom for forbedring skulle dette forelegges operatør for iverksetting av nødvendige tiltak.

Resultat fra tilsynet

Gjennom møter og ved andre samtaler fikk Ptil en klar forståelse av at involverte firma fullt ut støttet og forholdt seg til operatørens (Hydro) overordnede prinsipper og prosedyrer for forsvarlig og sikker aktivitet. I tillegg hadde enkelte firma utarbeidet egne utdypende prosedyrer/rutiner.

I praksis viste det seg likevel å være rom for forbedringer både i prosedyreverk og ved aktivitetsutøvelse. Det ble ikke varslet pålegg etter tilsynet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss