Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Alvheim knyttet til risikoanalyser, konstruksjonsanalyser og maritime forhold

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 27.-28. april og 4. mai 2004 et tilsyn mot Marathon Petroleum Company Norway (MPC(N)). Tilsynet var rettet mot risikoanalyser, konstruksjonsanalyser og maritime forhold.


Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble utført ved verifikasjon på MST Odin i Åmøyfjorden og på Rosenberg og presentasjoner av MPC(N). Samtaler ble også gjennomført med MPC(N) personell samt dokumentgjennomgang i kontorene til Marathon i Stavanger.

MPC(N) har til hensikt å benytte rammeforskriften § 3 som åpner for at relevante tekniske krav gitt av Sjøfartsdirektoratet (Sdir) med utfyllende klassekrav fra Det Norske Veritas (DNV—OS-standardene) kan benyttes, gitt at innretningen er registrert i et nasjonalt skipsregister og følger et maritimt driftskonsept.

For 0din planlegges det våt klassing — som regelverkene til Sdir og DNV åpner adgang til under gitte forutsetninger. MPC(N) planlegger å la innretningen ligge på feltet i hele feltets levetid - det vil si 20 år - uten å ta MST Odin inn i smult farvann for inspeksjon, vedlikehold og eventuell reparasjon.

Formål med tilsynet
Målet med oppgaven er å sikre at MPC(N) etterlever de krav som regelverket setter med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

Spesielt fokus ble satt på de krav som bruken av rammeforskriften § 3 innebærer.

Resultat av tilsynet
Generelt fikk vi et godt inntrykk av tilstanden til MS 0din. Det var likevel forhold som må korrigeres ved ombyggingen for å bringe den i samsvar med vårt regelverk.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret


Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret