Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Alvheim innen fagområdene produksjon, teknisk sikkerhet og elektro

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 17.-19.4.2007 verifikasjonsaktiviteter om bord på produksjonsinnretningen Alvheim som lå ved verft i Haugesund. Aktivitetene var rettet mot forhold knyttet til produksjon, teknisk sikkerhet og elektro.


Aktivitetene ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen og var en del av Ptils saksbehandling i forbindelse med søknad fra Maersk Contractors Norge AS (MCN) om (SUT) for Alvheim.

Bakgrunn for tilsynet
Alvheim var opprinnelig bygd som et tankskip i 2001, under navnet MST Odin. Skipet ble innkjøpt av Marathon for ombygging til produksjonsskip (FPSO) og navneskifte til Alvheim. Skipet vil bli registrert med norsk flagg og drives av MCN på vegne av Marathon. Fra verkstedet i Haugesund vil innretningen seile til Alvheimfeltet.

FPSO Alvheim

FPSO Alvheim ankommer Haugesund (kilde: Aibel)

Formål med tilsynet
Formålet med oppgaven var å verifisere at forhold knyttet til elektro, produksjon og teknisk sikkerhet er i henhold til myndighetskrav. Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av SUT-søknad og annen relevant informasjon mottatt fra MCN.

Resultat fra tilsynet
De nye modulene var gjennomgående av bra kvalitet. Det ble ikke avdekket nye avvik, men det ble påvist noen forbedringspunkter.

Utbedring av tidligere påpekte avvik var enten utført eller under utførelse.

Verifikasjonen ble noe komplisert av at det stadig pågikk arbeid. Det virket imidlertid som prosjektet hadde kontroll med dette, og det er lagt opp til en endelig godkjennelse av anlegget gjennom full funksjonstesting.

Merking var generelt mangelfull, men det ble hevdet fra MCN at dette ville være i orden innen produksjonsstart.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss