Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Aker Spitsbergen: Kran og løft, beredskap og helikopteroperasjoner

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i uke 38 tilsyn med forhold og utstyr relatert til kran og løft, beredskap og helikopter på Aker Spitsbergen. Tilsynet inngår i saksbehandlingen av den innsendte søknaden om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare innretningen Aker Spitsbergen.


"Dekk og skrog er satt sammen på den første av Aker Drillings to Aker H-6e borerigger for arktiske strøk. Riggene blir verdens største."
Les mer på TUs nettsted

Tilsynet som var rettet mot både tekniske og  styringsmessige forhold for disse fagområdene, ble ført ved byggeverkstedet på Stord, og bestod av gjennomganger av mottatt dokumentasjon, intervju av personell i driftsorganisasjonen samt verifikasjoner om bord på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
Aker Drilling Operation AS har søkt Petroleumstilsynet om SUT for den dynamisk posisjonerte boreinnretningen Aker Spitsbergen (bildet). Selskapet har inngått en langtidskontrakt med StatoilHydro for bruk av innretningen på norsk kontinentalsokkel med aktivitet hovedsakelig på utvinningstillatelsene for Åsgard, Norne og Heidrun.

Aker Spitsbergen (kilde: Aker)

Aker Drilling har boreinnretningene Aker Spitsbergen og Aker Barents under bygging ved Aker Solutions sitt verksted på Stord. Selskapet ble etablert i 2005 og Aker Spitsbergen er selskapets første innretning under ferdigstillelse.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen de aktuelle fagområdene er ivaretatt i henhold til krav i regelverket. Selskapets egne samsvarsmålinger ble lagt til grunn under verifikasjonene.

Resultat av tilsynet

Kran og løft
Sertifiseringen av fast monterte løfteinnretninger var ikke ferdig og følgelig var det ikke grunnlag for gjennomgang av dokumentasjon. Det ble identifisert ett avvik når det gjelder blindsoner og fire forbedringspunkter når det gjelder installasjon av arrangementer for beskyttelse av utstyr i løfterom og sikring av løftebjelker og løfteutstyr mot utilsiktet bevegelse.

Beredskap og helikopteroperasjoner
Det er identifisert forbedringspunkter og avvik på helidekket, blant annet for forhold relatert til hinderfri inn- og utflygingssektor. For fagområdet beredskap, er det foreløpig kun identifisert forbedringspunkter. Enkelte forhold kan først verifiseres når innretningen er blitt ytterligere ferdigstilt og det vil gjennomføres et nytt tilsyn senere i år.  Mye av rednings- og brannbekjempelsesutstyr var ennå ikke utplassert på innretningen. Det er identifisert forbedringspunkter for forhold relatert til trening, plassering av brannstasjoner og oppbevaring av redningsutstyr.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |