Gå til hovedinnhold

Tilsyn med A/S Norske Shell – organisasjonsendringer

Vi har ført tilsyn med A/S Norske Shell (Shell) rettet mot selskapets oppfølging av organisasjonsendringer.


I perioden fra 20. til 28. november 2017 førte vi tilsyn med Shells oppfølging av organisasjonsendringer i selskapet.

Målet med tilsynsaktiviteten var å se til at Shell implementerer besluttede organisasjonsendringer slik at HMS-risiko håndteres og mulige HMS-gevinster identifiseres og realiseres.

I tilsynet observerte vi to forhold der det er potensial for forbedringer. Dette gjaldt mål for forbedret HMS og styring av psykososial risiko. Vi har bedt selskapet innen 26. februar 2018 melde tilbake til oss hvordan de vurderer disse forholdene.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77